Son 50 yılda teknoloji alanında devrim niteliğinde bir gelişme olmuş ve donanım performansında iyileşmelere ve bilgi işlem mimarilerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu gelişme, çok çeşitli formatlarda bilgi sağlama yeteneğine sahip karmaşık bilgisayar tabanlı sistemlerin üretimine imkan sağlamıştır.  Yazılım mühendisliği temelde, bu karmaşık sistemleri sistematik ve verimli bir şekilde geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrulltuda Gümüşhane Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü, büyük sistemler için ölçeklenebilen, düşük maliyetli ve küçük bir zaman döngüsü ile yüksek kaliteli yazılım üretmek için tutarlı bir şekilde kullanılabilen yazılım geliştirme yöntemleri ve prosedürleri geliştirmetirmeyi ilke edinmiştir.

Bölümümüzde ayrıca, bilgisayar bilimi, ekonomi, iletişim becerileri ve yönetim bilimi kavramlarını mühendislik problem çözme yaklaşımı ile birleştiren bir eğitim modeli sunulmaktadır. Anabilim Dalı laboratuvarlarının uluslararası standartlara uygun deney ekipman ve veri toplama sistemleri ile güçlendirilmesi durumunda bu faaliyetler artarak devam edecektir.