Yazılım Mühendisliği Bölümü'nün misyonu;

    -      Yazılım mühendisliği alanındaki en güncel bilgilere sahip olmak,

    -      Çağdaş eğitim ve araştırma imkanları hazırlamak,

    -      Yeni bilgiler üretebilmek ve bu bilgiyi yaymak,

    -      Üniversite – sanayi işbirliğini geliştirmek,

    -      Ulusal ve Uluslararası çalışmalarda yer almak,

    -      Alanındaki gelişmeleri takip edebilen, bilimsel üretim gücüne sahip, analitik düşünme gücüne sahip öğrenciler yetiştirmek,

    -      Elde edilen kazanımların kurumsal bir yapı içinde sürekliliğini sağlamaktır.