Bölümümüz, yönetim standartları çerçevesinde koşulların iyileştirilmesi bağlamında;

1. Kalite anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi
2. Kalite yönetimi uygulamalarında stratejik planda öngörülen kalite hedeflerine ulaşma düzeyinin düzenli olarak ölçülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
3. Çalışanların performans değerlendirmesinin kalite stratejileriyle desteklenmesi
4. Kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında, katılımcılığa, üniversite kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye ve kaliteli hizmet sunmaya dayanan bir bölüm kültürünün oluşturulması
5. Üniversitenin tüm idari ve akademik süreçlerinde performans standartlarının tespit edilmesiyle ölçümlerin yapılması, iyileştirme çabalarının kurumsallaştırılması ve ilgililerin bu süreçlerde sorumluluk alması
6. Tüm bölüm çalışanlarına, kurum aidiyeti ve iş tatmini kazandırabilecek koşulların oluşturulması

temel ilkelerine göre hareket etmektedir.