Tarihçe           :

Yazılım Mühendisliği Bölümü, 2009 yılında, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli Yazılım Mühendislerinin yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

 

Personel        :

Bölümümüzde 2 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Araştırma görevlilerimizden 2'si farklı üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini yapmak üzere görevlendirilmişlerdir.

Öğrenci         :

Bölümümüz henüz öğrenci almamaktadır.