Öğrenci;
1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanır.
2. Problemi anlama, planlama, analiz, tasarım, programlama ve test becerisi kazanır.
3. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde parçadan bütüne bir sistemi kurma becerisi kazanır.
4. Takım çalışması becerisi kazanır.
5. Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi kazanır.
6. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
7. Etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
8. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim kazanır.
9. Çağın sorunları hakkında bilgi ve çözüm önerisi getirme yeteneğini kazanır.
10. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan bilgi kaynaklarını, veri tabanlarını, teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır.
11. Temel yabancı dil bilgisine sahip olur.